Workshop Trust in the Digital Age wokshop

Workshop / Trust in digital age

 

Workshop termín: 15. 10. – 17. 10. 2019 

Miesto: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

 

V rámci workshopu a následných konzultácií, seminárov a hodnotení tvorili študenti z Die Agewandte a VŠVU interpretácie, intervencie či objekty na aktuálne témy. Tie zahŕňali problematiku od významu dizajnu v digitálnej ére, roly a zodpovednosti súčasného dizajnéra, multidisciplinárnych vzťahov, dizajnu využívajúceho nové materiály a technológie, sociálneho dizajnu až po dizajn a stratégie na prieniku človeka a strojov so zameraním na privátnu sféru ako napríklad vzdelávanie, zábava, hygiena, životný štýl a mobilita.  

 

Zúčastnení pedagógovia: 

Ruth Mateus – Berr / University of Applied Arts Vienna 

Pia Scharler – Plotnik / University of Applied Arts Vienna 

Christina Carli / University of Applied Arts Vienna 

Marcel Benčík / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

Juraj Blaško / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

Marián Laššák / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

Sylvia Jokelová / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

 

Zúčastnení študenti: 

Lucy Carrick / University of Applied Arts Vienna 

Leon Capeller / University of Applied Arts Vienna 

Ana Mumladze / University of Applied Arts Vienna 

Manuel Cyrill Bachinger / University of Applied Arts Vienna 

Peter Várnai / University of Applied Arts Vienna 

Juraj Olejár / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

Martin Franzen / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

Barbora Krejčová / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

Pavol Soukal / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

Tomáš Šetaffy / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

Jaroslava Frajová / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

Klára Věntusová / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

 

.