exhibition Schaubmarov mlyn SNG / KEGA - č. 008VŠVU - 4/2021

Prezentácia študentov ateliéru Eriky Remencovej a Volodymyra Serhachova na výstave Straty a nálezy. 

Projekt je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA – stARTup, nová koncepcia výučby autorského dizajnu s ohľadom na uplatniteľnosť absolventov v praxi č. 008VŠVU-4/2021

https://www.sng.sk/sk/programy/3295_vernisaz-vystavy-straty-a-nalezy