Volodymyr Serhachov 0 Control / KEGA - č. 008VŠVU - 4/2021

Projekt vychádza z predpokladu, že v budúcnosti bude väčšinu procesov riadiť umelá inteligencia. Človek bude vylúčený z procesov kontroly. Špekulatívny koncept predpokladá, že umelá inteligencia si vyberie za partnera iný živočíšny druh, z ktorým začne spolupracovať. Vojnová situácia, ktorá nás aktuálne ovplyvňuje rovnako referuje na stratu kontroly nad našimi životmi.

Projekt je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA – stARTup, nová koncepcia výučby autorského dizajnu s ohľadom na uplatniteľnosť absolventov v praxi č. 008VŠVU-4/2021