Viktoria Arvayová Information overload

Ako súčasná situácia ovplyvnila naše plány?

Práca vznikala ako reakcia na aktuálnu situáciu, v ktorej sa nachádzame.
Uzavretí doma s obmedzenými možnosťami spoločenského fungovania.
Hľadajúci odpovede, ako sa konfrontovať s týmto obmedzujúcim režimom.

Aký je to pocit, keď nemusíme „nič“ robiť? Mnohých z nás to dostalo do neobvyklej situácie.
Ľudia museli začať rozmýšlať nad svojim plánom B.

Ale kde ľudia môžu hľadať pomoc, rady a odpovede v týchto zložitých časoch?
Napríklad tam, kde sa presunula väčšina aktuálneho diania -na internete.

Tu nájdete veľa guruov a mentorov poskytujúcich odpovede na vaše životné otázky.
Je však internet tým správnym miestom na hľadanie odpovedí na také dôležité otázky?
Internet nám dáva možnosť prijímať veľké množstvo informácií naraz. Z týchto informácií si však často nevieme správne vybrať, mnohé si môžu protirečiť a v konečnom dôsledku nám môžu
naše rozhodovanie ešte viac skomplikovať.
Aké dôležité je v dnešnej dobe kritické myslenie, aby sme vedeli informácie správne rozlišovať?

Hľadanie odpovedí na internete

V mojej práci som pracovala s videami rôznych motivačných speakerov a mentorov, ktoré som vybrala ako príklad videí, ktoré ľudia môžu
vyhľadávať, keď prežívajú krízu, alebo hľadajú odpovede na rôzne otázky. Ich namnožením som vytvorila informačný smog, z ktorého dokážeme zachytiť iba určité útržky informácií.

Aké to je byť preťažený informáciami? (Information Overload)

Preťaženie informáciami je niečo, čo ste pravdepodobne aspoň raz cítili, alebo riešili. Je to pocit, ktorý získate, keď po hodinách hľadania na webe zistíte, že v hlave máte toľko údajov, že už nemôžete myslieť jasne.

Preťaženie informáciami je stav pocitu ohromenia objemom informácií do bodu, v ktorom sa človek cíti viac zmätený, ako znalý určitej témy. Preťaženie informáciami sa môže prejaviť ako mozgová hmla a ťažkosti pri rozhodovaní.

Všeobecne je preťaženie informáciami druh stresu, ktorý pociťujete, keď konzumujete viac informácií,
ako dokážete „stráviť“.

Začíname byť podráždení, už nie sme schopní myslieť jasne a aj menšie rozhodnutie sa môže javiť
ako obrovské utrpenie. Rozhodovanie sa stáva skutočnou výzvou.

 

Projekt je prezentovaný v štádiu rozpracovanosti a bude pokračovať v letnom semestri 2020/2021.