Viktor Tabiš Designblok / Diploma selection 2022

Študent ateliéru Viktor Tabiš bol vybraný odbornou porotou, ako jediný zo Slovenska na medzinárodnú prezentáciu najlepších diplomových prác Diploma Selection 2022 v rámci festivalu súčasného dizajnu Designblok 2022

Projekt je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA – stARTup, nová koncepcia výučby autorského dizajnu s ohľadom na uplatniteľnosť absolventov v praxi č. 008VŠVU-4/2021