Viktor Tabiš Czech Design Week 2022

Prezentácia diplomovej práce Viktora Tabiša na medzinárodnom festivale súčasného dizajnu Czech Design Week Praha 2022.

Projekt je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA – stARTup, nová koncepcia výučby autorského dizajnu s ohľadom na uplatniteľnosť absolventov v praxi č. 008VŠVU-4/2021