Vienna Design Week ateliérová výstava

Návštevníci / Stratení v digitálnej dobe 

 

Po prekročení hranice nového teritória sme nútení vyrovnať sa s novou situáciou, interpretovať ju na základe vlastnej skúsenosti, opustiť zaužívané modely a vytvoriť si novú, často nečakanú realitu, ktorej sme schopní porozumieť.  

Študenti Ateliéru experimentálneho dizajnu z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave prezentujú vlastné postoje k dopadom digitálnej revolúcie. Analyzujú digitalizáciou ovplyvnenú realitu z pozície nezaujatého pozorovateľa, hoci patria ku generácii, pre ktorú je bežnou súčasťou života.  

www.viennadesignweek.at

 

VIENNA DESIGN WEEK

25.9. – 4.10.2020

Schonbrunnerstrasse 271

Viedeň, Rakúsko

 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu KEGA č. 006VŠVU-4/2018.