verejný prieskum VŠVU zima 2019 / public exhibition AFAD winter 2019 ateliérová prezentácia

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu KEGA č. 006VŠVU-4/2018.