Peter Marjak LETS PLAY YOUR LIFE

Pri tvorbe tohto projektu som čerpal inšpiráciu z počítačových hier a vytvoril som „demo“ verziu virtuálnej reality, v ktorej vidíte samého seba z pohľadu tretej osoby. Projekt využíva vizuálne prvky počítačovej hry, ale odohráva sa v reálnom čase a priestore.