Natália Golianová NANA projekt / KEGA - č. 008VŠVU - 4/2021

Ideou projektu je poskytnúť priestor na sebavyjadrenie hendikepovaným transformáciou ich nápadov do dizajnérskych objektov. Ide o spôsob, ako si môžu tvoriť vlastnú identitu a získať pocit, že sú rovnako dôležití pre spoločnosť ako ktokoľvek iný. Úlohou dizajnéra v tomto procese je byť nástrojom – sprostredkovateľom, ktorý im umožní zhmotniť ich predstavy a stať sa spoluautorom pri tvorbe. Objekty boli realizované v spolupráci s klientami/klientkami Zariadenia sociálnych služieb ROSA v Bratislave.

Projekt je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA – stARTup, nová koncepcia výučby autorského dizajnu s ohľadom na uplatniteľnosť absolventov v praxi č. 008VŠVU-4/2021