mischer´traxler workshop a prednáška

Dňa 28 .10. 2019 sa  v priestoroch ateliéru uskutočnila prednáška Kathariny Mischer  a Thomasa Traxlera na ktorú nadväzoval workshop pre študentov ateliéru, na tému ich semestrálneho zadania – Návštevníci.

mischertraxler.com

 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu KEGA č. 006VŠVU-4/2018.