Matej Kokles Flip-fish / KEGA - č. 008VŠVU - 4/2021

Projekt prináša inovatívne riešenie rybárskych návnad. Využíva princíp modularity – jednoduchou výmenou jednotlivých prvkov je možné meniť vlastnosti návnady, čo výrazne redukuje ich počet. Zmena tvaru, farby, ponoru a veľkosti je záležitosťou niekoľkých pohybov, rybár si môže prispôsobiť návnadu podľa potreby. Zámerom je tiež použitie bioplastu na ich výrobu a zníženie enviromentálnej záťaže pre vodné prostredie.

Projekt je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA – stARTup, nová koncepcia výučby autorského dizajnu s ohľadom na uplatniteľnosť absolventov v praxi č. 008VŠVU-4/2021