Lenka Ingeliová Bubli / KEGA - č. 008VŠVU - 4/2021

Kolekcia Bubli je výsledkom hľadania autorskej technológie. Využíva vplyv vysokej teploty na rôzne materiály. Zámerom bolo dosiahnuť štruktúru bublín na ich povrchu a aplikovanie tohto princípu do funkčných objektov. Súčasťou sú aj nástroje, pomocou ktorých boli jednotlivé objekty formované do požadovaného tvaru. Autorský proces integruje aj prvok náhody, ktorá dala objektom nepredvídateľné a originálne formy.

Projekt je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA – stARTup, nová koncepcia výučby autorského dizajnu s ohľadom na uplatniteľnosť absolventov v praxi č. 008VŠVU-4/2021