Kristína Dzuričková Bude dobre

Práca na tému ,,plán B” bola počas celého semestra úzko spätá s mojim osobným životom. Diali sa mi veci ktoré neboli v mojom pláne a ja som ich nedokázala ovplyvniť. Bola som nahnevaná, mala som strach a trápila sa. Moji blízki reagovali slovami: ,,Tým sa netráp. Neboj sa, to prejde. Bude dobre, uvidíš! Po daždi vyjde slnko…” Sú to slová ktoré v sebe nesú kus pravdy, no v ťažkých chvíľach sa nepočúvajú ľahko. Tak som si tieto frázy začala zapisovať a hľadať miesta a spôsoby ako ich napísať všade okolo seba tak, aby som tieto slová mala stále na pamäti. Videla som že práca rukami mi vypĺňa dlhý čas ktorý by som strávila iba zbytočným premýšľaním nad niečím čo nedokážem zmeniť. Tak som začala vyšívať. Pomohlo mi to upokojiť myseľ, zamestnať ruky i hlavu a pritom dokonca vznikalo niečo pekné.
Samotné vyšívanie si vyžaduje sústredenie a pozornosť. Práve preto sa výšivka stala ideálnym nástrojom ktorý spĺňal atribúty nielen atreterapie ale pomohol mi osvojiť si vyšívané heslá a počas celého procesu som si mohla tieto slová hlbšie uvedomovať a osvojovať.
Moje návrhy výšivky som sa rozhodla posunúť ďalej. Zdigitalizovala som predlohy zo skicára ktoré budem následne publikovať aj v tlačenej forme, aby mohli slúžiť aj ďalším užívateľom.

Projekt je prezentovaný v štádiu rozpracovanosti a bude pokračovať v letnom semestri 2020/2021.