Kristína Dzuričková / Bratislava Design Week 2020 výstava

Výstava študentky Kristíny Dzuričkovéj na Bratislava Design Week 2020

 

www.bratislavadesignweek.sk

 

BRATISLAVA DESIGN WEEK

Bratislava Design Week 2020 Pandemic Edition

3. – 7. 12. 2020

Apponyiho palác, ZOYA gallery,

Bratislava, Slovakia

 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu KEGA č. 006VŠVU-4/2018.