Jakub Strbák DIGITÁLNA CLONA

Digitálne technológie vnímam ako určitú bariéru. resp. clonu pred reálnym svetom. Informácie sú nám podstrkované cez obrazovky. Obrazovka je clonou ponúkajúcou fragmenty reality, ktorú nie sme schopní poznať v jej komplexnosti.