Erika Remencová Minimum / KEGA - č. 008VŠVU - 4/2021

Minimálny rozpočet na študenta v Ateliéri experimentálneho dizajnu je 37,5 Eur. Mohlo by sa zdať, že ide o obmedzenie, v skutočnosti to ale generuje inovatívny prístup k tvorbe semestrálneho projektu s obmedzeným rozpočtom. Zvolený materiál je múka a soľ, z ktorého sa dá pri zachovaní minimálnych nákladov vytvoriť veľký priestor pre experimentovanie s rôznymi technologickými postupmi a tvarovými riešeniami.

Projekt je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA – stARTup, nová koncepcia výučby autorského dizajnu s ohľadom na uplatniteľnosť absolventov v praxi č. 008VŠVU-4/2021