Erik Vrábel Tension / KEGA - č. 008VŠVU - 4/2021

Hlavným zámerom projektu je imitácia svetelných efektov známych z prírodného prostredia. Svietidlá pracujú s odrazom svetla na vodnej hladine. Sú navrhnuté ako generatívny súbor jednotlivých prvkov, z ktorých je možné vyskladať akokoľvek veľkú svetelnú plochu.

Projekt je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA – stARTup, nová koncepcia výučby autorského dizajnu s ohľadom na uplatniteľnosť absolventov v praxi č. 008VŠVU-4/2021