Erik Vrábel Plán B

Môj koncept na ktorom som pracoval sa zaoberá časom. Jeho vnímaním a plynutím. Vytváram niečo na štýl nástenných hodín, ktoré ale nebudú ukazovať presnýčas. Myslím si totiž, že človeka príliš stresuje presnýčas zobrazený hodinami, minútami a sekundami. Preto som sa rozhodol vytvoriť svietiaci objekt pozostávajúci z led diód, ktorý by mal imitovať fázy oblohy a slnka počas dňa. Ráno, počas brieždenia sa tieto “hodiny” rozsvietia, večer sa budú stmievať spolu so západom slnka. Mali by byť napojené na aplikáciu, ktorá zapezpečí východy a západy vždy v reálny čas. Okrúhla diodová “obrazovka” bude pozostávať z farebných diód čiže v digitálnom rastri bude imitovať nie len intenzitu svetla z oblohy, ale aj jej farebnosť. Názov tohto projektu je Sun.2.

Názov značí, že objekt je druhá verzia slnka. Táto moja práca by teda mala pomôcťľuďom mierne spomaliť, prestať stresovať a trochu sa vrátiť do minulosti, a riadiť sa našou prirodzenou časomierou.

Toto je môj Plán B.