Curro Claret Workshop a prednáška

V dňoch medzi 13 – 15. 03. 2019 sa v priestoroch ateliéru konal workshop so španielskym dizajnérom Currom Claretom. Workshop bol otvorený pre všetkých študentov VŠVU.

Súčasťou workshopu bola aj prednáška Curra Clareta ktorá pobehla v predvečer 12. 3.2019.

Workshop sa realizoval v spolupráci  študentov VŠVU a klientov Senior Centra staré mesto v Bratislave.

Autor konceptu workshopu - Curro Claret sa vo svojej tvorbe programovo venuje sociálnym aspektom dizajnu.

www.curroclaret.com

 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu KEGA č. 006VŠVU-4/2018.