Adriána Adamová Pena b.r.o. / KEGA - č. 008VŠVU - 4/2021

Kolekcia svietidiel vznikla ako reakcia na luxusné lustre z nákladných materiálov so zložitým a prepracovaným výrobným postupom. V kontraste k tomu je nosným prvkom kolekcie lacná montážna pena, ktorá svojim charakterom a vlastnosťami podporuje využitie prvku náhody a zároveň zaručuje rýchlu realizáciu. Streetartový charakter ešte umocňuje použitá farebnosť približujúca projekt ku grafity v 3D forme

Projekt je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA – stARTup, nová koncepcia výučby autorského dizajnu s ohľadom na uplatniteľnosť absolventov v praxi č. 008VŠVU-4/2021