Adam Kukuc Sadrológia / KEGA - č. 008VŠVU - 4/2021

Sadra ako materiál aj jej spracovanie je neodmysliteľnou súčasťou tvorivých procesov. Vo väčšine prípadov sa využíva ako pracovný, či pomocný materiál. V projekte Sadrológia je jej potenciál a vlastnosti inšpiráciou pre skúmanie možností použitia pre finálne a funkčné objekty. Odlievaním sadry do penových foriem vznikali jedinečné tvarové variácie so zaujímavou štruktúrou, ktoré priznávajú svoju krehkosť škrupinových foriem. Na jednej strane stoja mäkké, organické tvary a na druhej členité, hubovité štruktúry.

Projekt je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA – stARTup, nová koncepcia výučby autorského dizajnu s ohľadom na uplatniteľnosť absolventov v praxi č. 008VŠVU-4/2021